mércores, 26 de abril de 2017

Un premio co nome de Agustín Fernandez PazO día do libro facíanse públicas as bases da convocatoria do premio Agustín Fernández Paz de narrativa infantil e xuvenil pola Igualdade, promovido polo Instituto de Estudos Chairegos (IESCHA) e o Concello de Vilalba, coa colaboración de Edicións Xerais de Galicia.
Nel poderán participar todas as persoas que presenten narracións inéditas en lingua galega dirixidas ao público infantil e xuvenil, cunha temática vencellada ao compromiso pola igualdade, un tema ben querido por este autor. 
O prazo de presentación do orixinais remata o 12 de xullo de 2017, coincidindo co primeiro cabodano do pasamento de Agustín Fernández Paz. O autor ou autora da obra gañadora, que será publicada por Xerais en 2018, recibirá 3.000 euros. O xurado emitirá o seu ditame no mes de outubro. 
Unha iniciativa que promete. Un proxecto ilusionante que quere manter vivo o compromiso deste creador co valor da igualdade.
Accedemos ás bases a través do blog de Xerais.

martes, 25 de abril de 2017

Convocatoria de premio Edebé

 
Fonte: www.edebe.com
XXVI PREMIO EDEBÉ DE LITERATURA INFANTIL E XUVENIL 2017
Xénero:  Novela, infantil e xuvenil.
Premio:   30.000 € e edición
Aberto a:  sen restricións por nacionalidade ou residencia
Entidade convocante: Editorial Edebé
País da entidade convocante: España
Data de peche:    15:09:2017
BASES
Convidamos a todos os escritores e escritoras a participar no 26 Premio Edebé de Literatura Infantil e Xuvenil, un acontecemento anual que reúne as obras de maior calidade literaria para infancia e mocidade.
Establécense dúas modalidades de premio: modalidade infantil; para obras de narrativa dirixidas a lectores de 7 a 12 anos, dotada con 25.000 euros, e modalidade xuvenil, para obras dirixidas a lectores de máis de 13 anos, dotada con 30.000 euros. O feito de participar nunha modalidade exclúe a posibilidade de facelo na outra.
A concesión do Premio nas súas dúas modalidades supón que o autor cede en exclusiva a Edebé todos os dereitos de explotación sobre a obra, por toda a vixencia da propiedade intelectual, en calquera lingua, formato, canle de distribución, xa sexa de forma directa ou mediante terceiros, para todo o mundo; cesión que o autor se obriga a formalizar mediante a firma do contrato de edición estándar que nese momento teña en vigor a editorial. A dotación do Premio computarase como anticipo a conta dos dereitos de autor obtidos mediante esas explotacións. A editorial Edebé terá unha opción preferente para a adquisición dos dereitos, en todas as linguas do Estado español, das obras que o Xurado considere de interese publicar e que non obtivesen o Premio nalgunha modalidade. As obras deberán ser orixinais totalmente inéditas, de tema libre e escritos en castelán ou en calquera das linguas do Estado. O xénero literario debe ser novela.
Remitiranse dúas copias a esta dirección: Premio Edebé de Literatura Infantil e Xuvenil. Editorial edebé, Paseo San Juan Bosco, 62, 08017 Barcelona. Deberá especificarse claramente a que modalidade do
A extensión das obras será dun mínimo de 20 páxinas e dun máximo de 80 para a modalidade infantil, e de 80 a 200 para a xuvenil. Os traballos presentaranse mecanografiados a dobre espazo e escritos por unha soa cara en follas de papel tamaño DIN-A4. Acompañaranse de copia en soporte informático.
Os orixinais enviaranse baixo plica. As plicas deben conter o nome, a dirección, o e-mail e o teléfono do autor.
O Xurado procederá á apertura de plicas unha vez fallado o Premio nas súas dúas modalidades.
Cada concursante poderá enviar cuantos orixinais da súa propia autoría desexe para unha soa modalidade. O feito de participar implica o compromiso de non optar a outros premios coas obras presentadas a concurso, así como a ausencia de compromisos editoriais previos ou simultáneos para as devanditas obras.
O prazo de admisión de orixinais terminará o 15 de setembro de 2017. Non poderán presentarse ao concurso o persoal do grupo Edebé nin os gañadores da anterior edición.
O Xurado será nomeado por Edebé e estará formado por especialistas en literatura e educación. A súa composición darase a coñecer no momento de publicar o fallo do Premio. O Xurado emitirá un veredicto inapelable. O veredicto do Xurado será dado a coñecer a finais de xaneiro de 2018 no transcurso dun acto que se convocará para este fin. Os orixinais non premiados serán destruídos dentro dos catro meses seguintes á adxudicación do Premio. A editorial non responde, en ningún caso, do extravío ou perda dalgún orixinal.
A participación no Premio Edebé de Literatura Infantil e Xuvenil implica a plena conformidade e aceptación destas bases.

martes, 18 de abril de 2017

Cidades educadoras reunidas

Hai un tempo, celebrábase o Encontro Internaciona de Cidades Educadoras porque moita xente pequena, en pequenos lugares, facendo cousas pequenas, pode cambiar o mundo... se non que llo pregunten ás bibliotecas escolares dos centros que escolarizan alumnado de infantil, primaria e secundaria obrigatoria e postobrigatoria, centros públicos con alumnado de todas as procedencias tranformando día a día a educación. E as cidades... tamén teñen o seu papel. As cidades de e para todos e todas, con educación pública de gran calidade.
Neste enlace pode verse o video presentación e neste outro a información acerca do que é posible facer nunha cidade como Granollers, que visitaron os aprticipantes ao Encontro.

luns, 17 de abril de 2017

Lectura controvertida

                                                                     Interior do centro loxístico de Amazon España en San Fernando de Henares, Madrid. Foto: Álvaro Ibáñez (CC)
Jorge Carrión escribe "Contra Amazón: sete razóns / un manifesto" que comeza así:
I: Porque non quero ser cómplice da expropiación simbólica.
Durante cincuenta e cinco anos ese edificio, un dos poucos exemplos de arquitectura industrial moderna de Barcelona, foi a sede da editorial Gustavo Gili. Agora, tras unha remodelación que custou varios millóns de euros, converteuse na central de operacións de Amazon nesta cidade. Grazas a toda esa tecnoloxía da eficiencia e a inmediatez que agora alberga, Barcelona é xa una das corenta e cinco cidades do mundo en que a empresa asegura a entrega do produto nunha hora. A librería Canuda, que pechou en 2013 tras máis de oitenta anos de existencia, é agora un Mango de proporcións faraónicas. A centenaria librería Catalònia é agora un McDonalds con decoración modernista e kitsch. A expropiación é literal, física, pero tamén simbólica.(...)

domingo, 16 de abril de 2017

Político denominado "Candidato da lectura"

Pasou en Perú. Trátase de Arturo Valverde, columnista de varios medios de prensa e autor de varios libros de ficción.
No 2016 saiu á rúa a repartir os libros da súa biblioteca persoal polas rúas de Lima. A súa proposta, no caso de ser elixido, era a campaña nacional de lectura "Por un Perú que lee". Declara que o seu desexo é poñer ao Perú a ler, tamén titula; afirma queler tan pouco como o fan leva parello esquecer o golpe de estado de Fujmori, prque unha sociedade que le poderá escoler mellor as autoridades que o representen.
E uha das súas frases máis célebres: "A biblioteca é o mellor consultorio que coñezo" 
Porque os libros son refuxios. Con eles pódense construír abrigadoiros. 


sábado, 15 de abril de 2017

Sobre a lectura: declaracións dun presidente


Barack Obama, afirmou que a lectura lle ofreciu "a oportunidade de desacelerar e atopar unha perspectiva e a habilidade de poñerse nos zapatos dos outros, e  redescubrindo, reconstruíndo... poder redescubrirme”. Este voraz lector declarouse inspirado polo pensamiento de Nelson Mandela (“unha prensa crítica, independente e de investigación é o elemento vital de calquera democracia”), Abraham Lincoln (“mellor é calar e que sospeiten de túa pouca sabiduría que falar e eliminar calquera dúbida"), Martin Luther King e Mahatma Gandhi (“A educación é o gran motor do desenvolvemento persoal. É a arma máis poderosa para cambiar o mundo”), ademáis de polos novelistas norteamericanos de cor James Baldwin, Ralph Ellison, Langston Hughes e W.E.B. Dubois, todos loitadores polos dereitos civís, como este último, que sendo sociólogo, historiador e activista dos dereitos civís panafricanos propuxo accións contra o racismo e a discriminación, o colonialismo e o imperialismo nos seus libros The Souls of black folk e Black reconstruction in America.
Obama fixo públicas listas de libros que tiña pensado ler, por exemplo no último verán; pero tamén ten falado dos escritores que influiron na súa maneira de ser. Recoñece que sempre recurriu á literatura para "fuxir da burbulla do egocentrismo" ou para adquirir discernimento, así o conta no seu primeiro libro "Os soños de meu pai".

venres, 14 de abril de 2017

De mestres e educación


Manuel Bartolomé Cossío, un intelectual, historiador da arte, pedagogo krausista colaborador de Francisco Giner de los Ríos ao que dou continuidade á fronte da Institución Libre de Enseñanza, residente das Misións Pedagóxicas, hai un século, declaraba:“dádeme un bo mestre e el improvisará o local da escola si faltase, el inventará o material de ensinanza, el fará que a asistencia sexa perfecta, pero dádellele a el a consideración que merece”. Por iso, seguía firmando: “Gastade, gastade nos mestres”. 
Gastade na formación dos mestres, na educación pública para todos/as e aforrade nas subvencións onde non sexan necesarias... 
Que empresario investiría no que non é del? 
E por que o debemos facer cos cartos de todos/as?